สภาวิชาชีพบัญชี ของดเว้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565

สภาวิชาชีพบัญชี ของดเว้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565


            สภาวิชาชีพบัญชี ของดเว้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 “Thailand Accounting Challenge 2022” เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

            จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และพบกับกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกครั้งในปี 2566

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพสต์เมื่อ :
7 ต.ค. 2564 18:34:33
 2207
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์