การประชุมเชิงวิชาการ "Strengthening the Capacity for Professional Services Particularly the Accountancy Services"

การประชุมเชิงวิชาการ "Strengthening the Capacity for Professional Services Particularly the Accountancy Services"

            วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) นายวินิจ ศิลามงคล ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และนางสาวภาสิน จันทร์โมลี อนุกรรมการด้านต่างประเทศ เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงวิชาการ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับกฎระเบียบในการกำกับดูแลบริการวิชาชีพบัญชี รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริการวิชาชีพบัญชี โดยนายวินิจ ศิลามงคล บรรยายในมุมมองของภาคธุรกิจ และนางสาวภาสิน จันทร์โมลี บรรยายในมุมมองของภาครัฐ ภายใต้หัวข้อ "Strengthening the Capacity for Professional Services Particularly the Accountancy Services" ผ่านระบบออนไลน์


            จุดประสงค์การประชุมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากฮ่องกง ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Economic and Technical Cooperation: ECOTECH) ตามข้อตกลง AHKFTA ในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และฮ่องกง
โพสต์เมื่อ :
25 พ.ย. 2564 9:20:50
 154
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์