ขอแสดงความยินดีแก่ นายวรวิทย์ เจนธนากุล เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน (President, AFA)

ขอแสดงความยินดีแก่ นายวรวิทย์ เจนธนากุล เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน (President, AFA)         ขอแสดงความยินดีแก่นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน (ASEAN Federation of Accountants หรือ AFA) ภายในการประชุม AFA Conference ครั้งที่ 22 ในช่วงบ่ายวันนี้อย่างเป็นทางการ โดยท่านมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2566 (2022-2023)
          สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย ขอมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิ
โพสต์เมื่อ :
25 พ.ย. 2564 17:42:26
 119
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์