สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ CFO Certification Program รุ่นที่ 23

สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ CFO Certification Program รุ่นที่ 23

          เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 23 ภายในงานได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 44 คน

          โครงการนี้จัดขึ้นทั้งหมด 10 วัน ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 27 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Online 8 วัน และ Onsite 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมบทบาทและความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารการเงินและบัญชีสำหรับองค์กรในยุค New Normal เน้นการเสวนาระหว่างกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจาก CFO ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สนับสนุนความสามารถให้เป็น CFO ที่มีคุณภาพ และมีกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน ผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร รวมไปถึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่านที่ได้ร่วมกันผลักดันการจัดโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ

โพสต์เมื่อ :
1 ธ.ค. 2564 15:11:52
 2500
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์