ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม TFAC AGM Survey

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม TFAC AGM Survey


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม TFAC AGM Survey 
ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านที่ได้รับของที่ระลึกจากสภาวิชาชีพบัญชี (ของที่ระลึก 1 SET ประกอบไปด้วย 1. กระเป๋าเต่ารักษ์โลกพับได้ 2. ไดอารี่ TFAC สุดเก๋ และ 3. แก้วน้ำเก็บความร้อนความเย็น) ได้แก่

1⃣ คุณเฉลิมศรี ไชยรัตน์
2⃣ คุณชนันท์กรณ์ สถิประภากุล
3⃣ คุณชนิดา ตั้งกุศลจิต
4⃣ คุณชลิดา อิ่มยืนยง
5⃣ คุณณัฐกานต์ ลิปัญญา
6⃣ คุณนวพร เงินงามเลิศ
7⃣ คุณปิยวัฒน์ วงศ์อู่เงิน
8⃣ คุณรัชฎาพร สุชาติ
9⃣ คุณศรีรัตน์ แซ่เต็ง
🔟 คุณอัมราภรณ์ เพชรวาลี

“น้องคิดขอขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่าน ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาการประชุมใหญ่สามัญประจำปีรูปแบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชีในอนาคต..นะครับ"
หมายเหตุ
1. รายชื่อผู้โชคดีที่ปรากฎข้างต้น ได้รับการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลบนช่องทางการสื่อสารของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว
2. ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สภาฯ ผ่านทาง e-Mail และทางโทรศัพท์ เพื่อส่งมอบรางวัลต่อไป
โพสต์เมื่อ :
4 ม.ค. 2565 16:27:26
 255
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์