ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC) ครั้งที่ 2/2565
          ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอบ "โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC)" ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 ซึ่งเป็นการจัดทดสอบแบบปรนัย จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย วิชาการรายงานทางการเงิน, วิชาการกำกับดูแล ความเสี่ยงและจรรยาบรรณ, วิชาความรู้พื้นฐานทางกฎหมายและภาษีอากร และวิชาการบัญชีบริหาร นั้น โดยมีผู้ผ่านการทดสอบในแต่ละวิชา ดังนี้   

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ PAC ครั้งที่ 2/2565
1 นาย กิตติพัฒน์ ไหลศศิกร
2 นาย จตุรงค์ แก้วผดุงรัตน์
3 นาย จักรพงษ์ ทรงกำพลพันธุ์
4 นาย จิรพัฒน์ จุไรทอง
5 นางสาว ชนากานต์ เยี่ยมวิญญะ
6 นาย ณฐคุณ รักษารุจสิน
7 นางสาว ณัฐฐภรณ์ แก้วสถิตย์วงศ์
8 นาย ธัชนนท์ พงษ์คุณาวุฒิ
9 นางสาว ผสุวดี บุบผา
10 นางสาว พิชญา สนสอาดจิต
11 นางสาว พีรดา พจน์เจริญอนันต์
12 นางสาว ยุวดี ฤทธิรงค์
13 นาย ลภัส วัฒน์นครบัญชา
14 นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆโครงการ PAC คืออะไร ??? Click

หมายเหตุ :

  • ผู้ที่ผ่านการทดสอบ สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ทางด้านบัญชี ได้ 20 ชั่วโมง
  • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ sukanya.sa@tfac.or.th

 

โพสต์เมื่อ :
1 ก.ย. 2565 9:30:04
 1748
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์