ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม IFAC Council Meeting

ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม IFAC Council Meeting

เมื่อวานนี้เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชีและอนุกรรมการด้านต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์และ ดร. ฐาน์รตี มุขดี นักวิชาการด้านต่างประเทศและเลขานุการสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน เข้าร่วมประชุม IFAC Council Meeting ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) โดยในปีนี้การประชุมจัดเป็นแบบผสม (Hybrid) สำหรับการประชุมทางกายภาพนั้นจัดขึ้น ณ เมืองมุมไบประเทศอินเดีย โดยมีผู้แทนของหน่วยงานด้านวิชาชีพจากประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกของ IFAC เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คนในรูปแบบเสมือนจริงและในห้องประชุมอีกประมาณ 50 คน
.
สาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย
📌 รายงานการดำเนินงานของสหพันธ์โดย Mr Alan Johnson, ประธาน IFAC โดยได้สรุปรวมถึงความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในช่วงโรคระบาดโควิด อีกทั้งยังสรุปรวม การเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรสมาชิกทั่วโลกได้จัดขึ้น
📌 รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งรวมถึง การสืบต่อตำแหน่ง ประธานสหพันธ์ โดยรองประธานคนปัจจุบัน การสรรหาและการเสนอชื่อสมาชิกคณะกรรมการสหพันธ์
📌 การโหวตอนุมัติรองประธานและสมาชิกคณะกรรมการสหพันธ์คนใหม่
📌 รายงานการดำเนินงานจากผู้อำนวยการสหพันธ์ ซึ่งครอบคลุมถึงแผนการดำเนินงานและกิจกรรมที่สหพันธ์ ปฏิบัติไปแล้ว และกำลังจะจัดขึ้นต่อไปในอนาคต
📌 การเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2566 ให้สมาชิกสมาพันธ์พิจารณา อนุมัติ
📌 รายงานด้านการเงินจากผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของสหพันธ์ ทั้งนี้รวมถึงผลการดำเนินงานและงบการเงินในปี 2564 สถานะทางการเงิน ล่าสุดของปี 2565 แหล่งเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรในระดับนานาชาติ รวมทั้งแผนการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต
📌 ข้อเสนอขอแก้ไขกฎบัตร และข้อบังคับของสหพันธ์
📌 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการที่ปรึกษาและการวางแผนด้านการเงิน คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล คณะกรรมการมาตรฐานด้านความเป็นอิสระ
📌 การรับรองรายงานการประชุม IFAC Council Meeting ครั้งก่อนซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564
ช่วงท้ายของการประชุมมีการกล่าวอำลาตำแหน่งของ Mr Alan Johnson ประธานสหพันธ์, Mr Russell Guthrie, ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของสหพันธ์ ในการนี้ ได้มีพิธีส่งมอบตำแหน่งให้กับ Mrs Assma Rasmouki ประธานสหพันธ์ นักบัญชีระหว่างประเทศคน ถัดไปซึ่งถือเป็นผู้หญิงคนที่สามที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้
.
หลังการปิดประชุม สมาคมนักบัญชีชาร์เตอร์แห่งประเทศอินเดียในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานแบบกายภาพได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุม ที่อยู่ห้องประชุมที่ประเทศอินเดียรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
การประชุม IFAC Council Meeting จบลงด้วยความราบรื่นด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มากกว่า 2 ปี ที่ผ่านมาและถือเป็นการประชุมแบบผสม (Hybrid) ครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด 19
โพสต์เมื่อ :
21 พ.ย. 2565 9:40:54
 224
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์