โครงการเสวนา “งานสอบบัญชีเพื่อชีวิตที่มั่นคง”

โครงการเสวนา “งานสอบบัญชีเพื่อชีวิตที่มั่นคง”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.15 น. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียน ได้จัดโครงการเสวนา “งานสอบบัญชีเพื่อชีวิตที่มั่นคง” ในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจำนวน 160 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ นายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชีและประธานคณะอนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
          การเสวนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้ฝึกหัดงานทุกท่านเห็นถึงความสำคัญของการฝึกหัดงานเป็นผู้สอบบัญชี และความก้าวหน้าในการก้าวสู่วิชาชีพนี้สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานสายอื่นได้อีก นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีรุ่นพี่ได้มาแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการเตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชี
          ในการนี้คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ นายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะอนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียน พร้อมด้วยอนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียน คุณพรชัย กิตติปัญญางาม, คุณสันติ พงค์เจริญพิทย์ และคุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีและอนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียน ได้ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรยายให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและแชร์เทคนิคการสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉวีรัตน์ ศุภธาดา อนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียน
คุณอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและหุ้นส่วนบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด และคุณอาทิตย์ ดาบลาอำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้จัดการอาวุโสบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ได้มาเล่าประสบการณ์ในการเตรียมตัวสอบเกี่ยวกับ Trick ในการอ่านหนังสือหรือทำความเข้าใจกับวิชาที่จะสอบ สอบวิชาไหนก่อนหลัง การบริหารเวลาช่วงระยะเวลาในการเข้าสอบ รวมจนถึงแนวคิดที่ผู้เข้าสอบหรือผู้ที่กำลังฝึกงานอยู่ควรมี เพื่อประสบความสำเร็จสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมในครอบครัวของวิชาชีพบัญชีด้วยกัน

โพสต์เมื่อ :
22 พ.ย. 2565 14:25:53
 508
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์