คำแนะนำในการกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการงานสอบบัญชี

คำแนะนำในการกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการงานสอบบัญชี          การกำหนดระดับของค่าธรรมเนียมการให้บริการงานสอบบัญชีถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้สอบบัญชีในการให้บริการงานสอบบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสำนักงานสอบบัญชีเช่นเดียวกัน โดยหากสำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีคิดค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดอุปสรรคจากผลประโยชน์ส่วนตนได้ (self-interest threat)

          สภาวิชาชีพบัญชีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จึงได้จัดทำคำแนะนำในการกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการงานสอบบัญชี พร้อมทั้งได้จัดเสวนาผ่าน Facebook live ในหัวข้อ “รายได้ที่ดีกับค่าสอบบัญชีที่ใช่” เพื่ออธิบายเกี่ยวกับคำแนะนำดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคำแนะนำฉบับดังกล่าว และชม Facebook live ได้ที่

  • คำแนะนำในการกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการงานสอบบัญชี >> download
  • Facebook live “รายได้ที่ดีกับค่าสอบบัญชีที่ใช่” >> download
โพสต์เมื่อ :
1 ธ.ค. 2565 15:47:39
 2610
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์