วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบรอบ 100 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบรอบ 100 ปี

         

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วย นางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร ผู้ช่วยเลขาธิการและนางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบรอบ 100 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ภายในงานครั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้มอบเงินบริจาคเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมี นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการจัดนิทรรศการ “ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ 100 ปี” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : DBD Beyond Development และเปิดตัว 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด ได้แก่ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited) และ DBD DataWarehouse+ รูปแบบใหม่ รวมทั้งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการหลายแห่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริม ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี ได้ร่วมจัดบูธเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของสภาวิชาชีพบัญชีได้แก่ การปลอมแปลงลายมือชื่อ, กรณีศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

โพสต์เมื่อ :
18 ม.ค. 2566 14:24:24
 988
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์