ขอเชิญรับฟังการเสวนา "People Transformation เตรียมตัว เตรียมคน เตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการเติบโตในโลกหลังวิกฤต"

ขอเชิญรับฟังการเสวนา "People Transformation เตรียมตัว เตรียมคน เตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการเติบโตในโลกหลังวิกฤต"


📣 ขอเชิญรับฟังการเสวนา "People Transformation เตรียมตัว เตรียมคน เตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการเติบโตในโลกหลังวิกฤต"
🗓 ในวันที่ 31 มกราคม 2566
⏰ เวลา 14.00 - 15.30 น.

📌 วิทยากร
🔸 คุณคงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
CEO & Founder Beyond Training
🔸 ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์
Partner (หุ้นส่วน) - บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

📌 ผู้ดำเนินรายการ
🔸 คุณราชิต ไชยรัตน์
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี และประธานคณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี

📌 ร่างหัวข้อเนื้อหา
1. แนะนำรายการ วิทยากร และ Software Provider ผู้ร่วมเสวนา
2. People Transformation มีประโยชน์อย่างไร
3. จะประยุกต์ใช้อย่างไร โดยเล่าจาก use case และสร้าง inspire
4. แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้น หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนะทางแก้ไขปัญหา
5. ถาม-ตอบ

📌 สามารถรับชมได้ที่ https://fb.me/e/2mRaf9F4s
โพสต์เมื่อ :
18 ม.ค. 2566 17:28:51
 464
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์