• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • งานสัมมนาเปิดตัวหนังสือ COSO Compendium และ COSO ESG Related Risks (การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรสำหรับความเสี่ยงด้าน ESG และตัวอย่างของการใช้กรอบโครงสร้าง COSO ERM 2017 กับ 9 กิจการ)

งานสัมมนาเปิดตัวหนังสือ COSO Compendium และ COSO ESG Related Risks (การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรสำหรับความเสี่ยงด้าน ESG และตัวอย่างของการใช้กรอบโครงสร้าง COSO ERM 2017 กับ 9 กิจการ)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • งานสัมมนาเปิดตัวหนังสือ COSO Compendium และ COSO ESG Related Risks (การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรสำหรับความเสี่ยงด้าน ESG และตัวอย่างของการใช้กรอบโครงสร้าง COSO ERM 2017 กับ 9 กิจการ)

งานสัมมนาเปิดตัวหนังสือ COSO Compendium และ COSO ESG Related Risks (การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรสำหรับความเสี่ยงด้าน ESG และตัวอย่างของการใช้กรอบโครงสร้าง COSO ERM 2017 กับ 9 กิจการ)เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.15 น. สภาวิชาชีพบัญชีจัดงานสัมมนาเปิดตัวหนังสือ COSO Compendium และ COSO ESG Related Risks (การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรสำหรับความเสี่ยงด้าน ESG และตัวอย่างของการใช้กรอบโครงสร้าง COSO ERM 2017 กับ 9 กิจการ) ในรูปแบบ Hybrid โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของสภาวิชาชีพบัญชีต่อ ESG และการบริหารความเสี่ยงในยุคใหม่” ต่อด้วยการเสวนาโดยกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี อันได้แก่ ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย, คุณวารุณี ปรีดานนท์, คุณกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ, ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์, รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ และคุณสุวิมล กุลาเลิศ โดยมีเนื้อหาการเสวนาประกอบไปด้วยเรื่อง “ความท้าทายของการสร้างความยั่งยืน และแนวทางการแก้ไข” “เจาะลึกจุดเด่นในหนังสือ COSO Compendium ฉบับรวมตัวอย่างของการบริหารความเสี่ยงจาก 9 กิจการ ประกอบด้วย Financial Services อุตสาหกรรม พลังงาน เทคโนโลยี สินค้าอุปโภคบริโภค Healthcare หน่วยงานภาครัฐ กิจการที่ไม่แสวงหากำไร และสถาบันการศึกษาขั้นสูง” และ “เจาะลึกหนังสือ COSO ESG Related Risks รวมแนวปฏิบัติครบทุกองค์ประกอบเพื่อการประยุกต์ COSO ERM 2017 กับความเสี่ยงด้าน ESG” ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานประกอบด้วย นายนนทพล นิ่มสมบุญ อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี, คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี , ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เป็นจำนวนกว่า 120 คน และรับชมผ่าน FB Live กว่า 330 คน

สำหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและผู้ที่สนใจหนังสือ COSO Enterprise Risk Management – Applying enterprise risk management to environmental, social and governance – related risks หรือฉบับภาษาไทยในชื่อ “การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล” (COSO ESG)
สามารถ Download ฟรี! ได้แล้ววันนี้ โดย 📌 Click
หรือ รับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook สภาวิชาชีพบัญชี ได้โดย 📌 Click
โพสต์เมื่อ :
25 ม.ค. 2566 11:51:09
 251
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์