• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และคณะอนุกรรมการบริหารสาขา พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในส่วนภูมิภาค

ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และคณะอนุกรรมการบริหารสาขา พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในส่วนภูมิภาค

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และคณะอนุกรรมการบริหารสาขา พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในส่วนภูมิภาค

ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และคณะอนุกรรมการบริหารสาขา พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในส่วนภูมิภาค
🎉 โอกาสดี ๆ ที่สมาชิกทุกสาขาวิชาชีพบัญชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ควรพลาด !! 🎉
ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกสาขาวิชาชีพบัญชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และคณะอนุกรรมการบริหารสาขา พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับ “แนวทางพัฒนาวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจรรยาบรรณ”
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
📌 พิเศษ !! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมการเสวนา
📌 สนใจสมัครเข้าร่วมโดยการ Scan QR Code ตามที่ปรากฏ
โพสต์เมื่อ :
24 ม.ค. 2566 15:08:38
 200
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์