สภาวิชาชีพบัญชี จัดงาน “TFAC Engagement Day 2022”

สภาวิชาชีพบัญชี จัดงาน “TFAC Engagement Day 2022”          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชี จัดกิจกรรม “TFAC Engagement Day 2022” โครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าที่สภาฯ ทุกฝ่าย ทุกส่วนงาน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้มาร่วมแชร์ไอเดีย แสดงความคิดเห็น นำเสนอโครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว
          โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ กรรมการและเหรัญญิก นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย กรรมการและประชาสัมพันธ์ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ เลขาธิการ และนางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร ผู้ช่วยเลขาธิการ เข้าร่วมฟังการนำเสนอพร้อมให้คำแนะนำ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 7 สุขุมวิท 21
          ภายในงานเต็มไปด้วยแนวความคิดริเริ่มในการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ และการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเดิม ซึ่งผลงานการนำเสนอในทุก ๆ โครงการจะถูกพิจารณาให้มีปฏิบัติจริง เพื่อผลักดันและร่วมกันปรับปรุงพัฒนาสภาวิชาชีพบัญชี หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงบริการ สามารถแจ้งเข้ามาที่สภาวิชาชีพบัญชีโดยตรงได้ที่ tfac@tfac.or.th.

โพสต์เมื่อ :
24 ม.ค. 2566 13:51:58
 153
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์