ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC) ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC) ครั้งที่ 1/2566


          ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอบ "โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC)" ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 ซึ่งเป็นการจัดทดสอบแบบปรนัย จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย วิชาการรายงานทางการเงิน , วิชาการกำกับดูแล ความเสี่ยงและจรรยาบรรณ , วิชาความรู้พื้นฐานทางกฎหมายและภาษีอากร และวิชาการบัญชีบริหาร นั้น โดยมีผู้ผ่านการทดสอบในแต่ละวิชา ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ PAC ครั้งที่ 1/2566

1

คุณ

กรวิกา

วังสิริไพบูลย์

2

คุณ

กำลังพล

ตันติวัฒนพานิช

3

คุณ

กิตติมา

เศรษฐไกรสิงห์

4

คุณ

กีรติ

ราญรอน

5

คุณ

ฉันท์เชษฐ์

จงเจริญคุณวุฒิ

6

คุณ

ชนกานต์

ธารเรวดี

7

คุณ

ชาครีย์

ล้อมทอง

8

คุณ

ชาติชาย

วงษ์สาธุภาพ

9

คุณ

ณัฐดนย์

จงกิตติสกุล

10

คุณ

ณัฐวุฒิ

โทนรัตน์

11

คุณ

ณัฐิกุล

สุขุมวิราม

12

คุณ

ทิพรัตน์

ปราโมช

13

คุณ

ธนกร

ฉัตรวิเชียร

14

คุณ

ธิติมา

สิทธิหาญ

15

คุณ

ธีรนันท์

กิตติมานะสกุล

16

คุณ

นนท์ธวัช

เตชะสุระพิสิฐ

17

คุณ

นิว

หาญภักดี

18

คุณ

ประภัสรา

ธรรมานุสาร

19

คุณ

ปวีณ์ธิดา

มารมย์

20

คุณ

ปวีณา

เผือกนาง

21

คุณ

พงศธร

บุญอภิสิทธาภรณ์

22

คุณ

พรประภา

หนูสิงห์

23

คุณ

พรสรร

ชินโชติอังกูร

24

คุณ

พัทธนันท์

พรรณา

25

คุณ

ภัทราวดี

ประเสริฐนิกรกุล

26

คุณ

ยอดรัก

นันทพานิช

27

คุณ

วริศรา

นาทพัฒนพงศ์

28

คุณ

วัชรินทร์

ภัสรพงษ์กุล

29

คุณ

วันใหม่

รัตนไพจิตร

30

คุณ

วิชัย

โชคอุ่นกิจ

31

คุณ

สิริโชค

แพทอง

32

คุณ

สุโขทัย

นาทะสิริ

33

คุณ

เสาวนีย์

ศรีทองแท้

34

คุณ

อารีรัตน์

สมานดุษณี

35

คุณ

อิศเรศ

จรรยาวรรณสิริ 


โครงการ PAC คืออะไร ??? Click

หมายเหตุ :

  • ผู้ที่ผ่านการทดสอบ สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ทางด้านบัญชี ได้ 20 ชั่วโมง
  • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ sukanya.sa@tfac.or.th
โพสต์เมื่อ :
18 เม.ย. 2566 14:16:41
 3305
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์