• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับผลงานทางวิชาการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference: AccEC 2023 “Roles of Accounting Education and Sustainability”

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับผลงานทางวิชาการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference: AccEC 2023 “Roles of Accounting Education and Sustainability”

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับผลงานทางวิชาการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference: AccEC 2023 “Roles of Accounting Education and Sustainability”

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับผลงานทางวิชาการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference: AccEC 2023 “Roles of Accounting Education and Sustainability”📣
❗❗ ประกาศ ❗❗ ขยายระยะเวลาการรับผลงานทางวิชาการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference: AccEC 2023 “Roles of Accounting Education and Sustainability” สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทาง
👉 หรือการ SCAN ผ่าน QR code
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
โพสต์เมื่อ :
18 พ.ค. 2566 13:36:06
 1002
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์