สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 107-4/2566 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี
          ภายในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายวินิจ ศิลามงคล ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2566 – 2569 และได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานรวมไปถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ โดยมี 11 สภาวิชาชีพเข้าร่วมประชุม ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกร สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สัตวแพทยสภา สภาทนายความ สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี และสภาสถาปนิก
          นอกจากนี้ 11 สภาวิชาชีพ ได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อจัดเตรียมทำหนังสือรวบรวมประวัติความเป็นมาสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาถึงความเป็นมาดังกล่าว

โพสต์เมื่อ :
13 ก.ย. 2566 10:44:28
 777
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์