EP1: Transfer Pricing คืออะไร l โดยคุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ

EP1: Transfer Pricing คืออะไร l โดยคุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ

"EP1 : Transfer Pricing คืออะไร l โดยคุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ"


  📌ในปัจจุบัน การลงทุนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้มีการทำธุรกรรมระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการโอนสินค้าหรือให้บริการหรือแม้แต่การให้กู้ยืมเงิน โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม ทำให้ต้องมีการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ซึ่งคลิปนี้...คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ จะนำท่านมาทำความรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ Transfer Pricing ให้มากยิ่งขึ้น
👉ดังนั้น...เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย Transfer Pricing ให้แก่นักบัญชีและผู้สนใจทั่วไป คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร จึงได้จัดทำคลิปวีดีโอให้ความรู้อย่างสั้นทั้งหมดจำนวน 6 ตอน...
📣คลิปหน้าพบกับ...การพัฒนากฎหมาย Transfer Pricing และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ท่านรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ Transfer Pricing….

📌 ติดตามความเคลื่อนไหวของการบัญชีภาษีอากร Click

โพสต์เมื่อ :
9 ต.ค. 2566 11:33:48
 1481
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์