Free Stock Photos โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Free Stock Photos โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


หมายเหตุ:
1. ภาพที่ถูกจัดเก็บภายในไดรฟ์เป็นลิขสิทธิ์ของสภาวิชาชีพบัญชี
2. ภาพที่ถูกจัดเก็บภายในไดรฟ์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
3. ภาพที่ถูกจัดเก็บภายในไดรฟ์จะคงอยู่เป็นเวลา 2 สัปดาห์นับจากวันที่เผยแพร่ หลังจากนั้นทางสภาวิชาชีพบัญชีจะขอทำการลบภาพ
4. กรณีมีภาพที่ถูกจัดเก็บภายในไดรฟ์ เป็นของบุคคลที่ไม่ต้องการให้แสดงภาพเป็นสาธารณะ สามารถติดต่อเพื่อลบภาพดังกล่าวได้ที่ โทร. 02 685 2514 หรืออีเมล pr@tfac.or.th

วันที่ หลักสูตร ไดรฟ์จัดเก็บรูป
18 กันยายน 2566 หลักสูตร “โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of TAX Accountant (CTA)
00 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตร XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2566 11:21:22
 359
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์