สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพเปิดรับสมัครผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพเปิดรับสมัครผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


          สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพเปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th หัวข้อ “การรับสมัครหรือเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 และ 094-654-2641 หรือ อีเมล์ ceorecruitment@thaihealth.or.th

โพสต์เมื่อ :
14 พ.ย. 2566 13:03:23
 203
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์