• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2566 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2566 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2566 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2566 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ          สมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ส่งหนังสือที่ สรง. 141/2566 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอดประจำปี 2566 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่
          1. ธนาคารออมสิน
          2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
          3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
          4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
          5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
          6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
          7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

          หนังสือที่ สรง. 141/2566 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ >>Download<<

          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร >>Download<< (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566)        

หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

          ทั้งนี้ “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ” “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ” และ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

วันที่ ธนาคาร ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เอกสารที่อ้างอิง
23 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1โพสต์เมื่อ :
22 พ.ย. 2566 14:43:46
 16084
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์