สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร และกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. (ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.)
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2566
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://eservice.tfac.or.th/egm_registration/

สมาชิกสามัญที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้
- ต้องเป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเลือกตั้งเท่านั้น
(หมายถึงต้องได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ก่อนหรือในวันที่ 24 มิถุนายน 2566)
- ต้องแสดง“บัตรประจำตัวประชาชน” หรือ “บัตรแสดงตนอื่นที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่” เพื่อใช้ในการแสดงตนและเป็นหลักฐานในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ
เนื่องจากสถานที่จอดรถ ณ สภาวิชาชีพบัญชีมีพื้นที่จำกัด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศกใช้ทางออกหมายเลข 3 เชื่อมกับทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม) ของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
หนังสือเชิญประชุม 📌https://www.tfac.or.th/upload/9414/Tgm6sxIGtc.pdf
โพสต์เมื่อ :
30 พ.ย. 2566 11:21:23
 1487
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์