เปิดแล้ว!!! โครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ปี 2567

เปิดแล้ว!!! โครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ปี 2567
          สภาวิชาชีพบัญชี ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ Tfac Open House เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพทางด้านบัญชี รวมถึงการเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานสากล

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
เวลา 09.00-12.00 น.
รูปแบบ Online
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567
เวลา 09.00-12.00 น.
รูปแบบ Onlin
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 18 กันยายน 2567
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)


          มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท่านสามารถจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการและแนบไฟล์ Excel รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาที่ E-Mail: cpd@tfac.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานกำกับดูแลหน่วยงานอบรม
คุณสุคนธ์ทิพย์ แจ้งประจักษ์ โทรศัพท์ 02-685-2531 หรือ 099-621-1214

รับจำนวนจำกัด
          ขอสงวนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยที่เอกสารครบถ้วนและตามลำดับของการรับแบบตอบรับ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กำหนดการ Click
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Click
  • แบบไฟล์ Excel รายชื่ออาจารย์และนักศึกษา Click
โพสต์เมื่อ :
7 ก.พ. 2567 11:18:48
 588
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์