ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการนักบัญชีบริหารระดับสูง TCMA ครั้งที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการนักบัญชีบริหารระดับสูง TCMA ครั้งที่ 1/2567            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 ซึ่งเป็นการจัดทดสอบแบบปรนัย จำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชา Strategic Management, วิชา Risk Management และ วิชา Financial Strategy นั้น โดยมีผู้ผ่านการทดสอบในแต่ละวิชาดังนี้

 • วิชา Strategic Management (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
 1. นายชัคพัฒน์ นัสการ
 2. นางสาวช่อสุดา จิตชวนันท์
 3. นางสาวพอหทัย พงษ์ประเสริฐ
 4. นางสาวสุรีพร กรรทมาศ
 5. นางสาวณัฐิกุล สุขุมวิราม
 • วิชา Risk Management (การบริหารความเสี่ยง)
 1. นางสาวพอหทัย พงษ์ประเสริฐ
 2. นางสาวณัฐิกุล สุขุมวิราม
 3. นางสาวเกตุสิริ ธนะเลิศพันธ์
 4. นางสาวสุรีพร กรรทมาศ
 • TCMA คืออะไร??? Click
 • โปรดศึกษารายละเอียด แนวทาง คุณสมบัติและวุฒิบัตร TCMA Click

หมายเหตุ :

 • สำหรับการทดสอบวิชา Financial Strategy (กลยุทธ์ทางการเงิน) ครั้งที่ 1/2567 - ไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ
 • ผู้ที่ผ่านการทดสอบปรนัยสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ทางด้านบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง 30 นาที ต่อวิชา
 • ผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้ง 3 วิชาข้างต้น จะสามารถเข้ารับการทดสอบกรณีศึกษา (อัตนัย) ได้
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ sukanya.sa@tfac.or.th

       
  โพสต์เมื่อ :
  23 เม.ย. 2567 10:13:14
   779
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์