สภาวิชาชีพบัญชีร่วมหารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมหาแนวทางความร่วมมือที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาวิชาชีพกับสภาวิศวกร

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมหารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมหาแนวทางความร่วมมือที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาวิชาชีพกับสภาวิศวกร


            เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) นำโดย นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ อุปนายก กรรมการ และเหรัญญิก นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและเลขาธิการ ดร.เจนเนตร มณีนาค ผู้อำนวยการ และนายวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและกำกับดูแล เข้าพบคณะกรรมการสภาวิศวกร ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 นายลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร และคณะผู้บริหารสภาวิศวกร ณ ห้องประชุมวิษณุกรรมประสิทธิ์ ชั้น 6 สภาวิศวกร
            การเข้าร่วมหารือครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน การพัฒนาระบบเพื่อรองรับการให้บริการกับสมาชิก ระบบการบริหารจัดการการเลือกตั้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางความร่วมมือในการบริการทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน
            นอกจากนี้ สภาวิศวกรได้ให้เกียรติคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพาเยี่ยมชมอาคารที่ทำการซึ่งได้รับรางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 “เหรียญทอง” ประเภทอาคารสำนักงาน ภายใต้แนวคิดอาคารอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณสภาวิศวกรที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในครั้งนี้
           

โพสต์เมื่อ :
25 เม.ย. 2567 10:39:05
 789
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์