ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน Internal Auditing Certificate Program (IACP) รอบพิเศษ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน Internal Auditing Certificate Program (IACP) รอบพิเศษ ครั้งที่ 1/2567

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Certificate Program (IACP) รอบพิเศษ ครั้งที่ 1/2567
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)


ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่
1    นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ นิลกาเด็ด 23
2    นายวีรยโชติ ตรังคิณีนาถ 22


โพสต์เมื่อ :
9 พ.ค. 2567 11:02:30
 567
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์