สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรม หัวข้อ HAPPY MINDSET & EFFECTIVE COMMUNCATION

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรม หัวข้อ HAPPY MINDSET & EFFECTIVE COMMUNCATION


        สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรม หัวข้อ HAPPY MINDSET & EFFECTIVE COMMUNCATION โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุดารัตน์ ศิริวรางกูร Self Development Expert เป็นวิทยกรในการจัดอบรมในครั้งนี้ การจัดอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 และและรุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่กว่า 90 คน การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เป็นการเรียนรู้ เปิดใจ ที่จะปรับกรอบความคิด ลดอคติในการมองเห็นเหตุการณ์และผู้คน พร้อมเข้าใจผู้อื่น ฝึกทักษะการรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจ จนนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่น ลดความขัดแย้งในการทำงานได้ และเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะได้อย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา
โพสต์เมื่อ :
13 พ.ค. 2567 10:11:38
 208
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์