งานสัมมนา “การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป”

งานสัมมนา “การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป”

            สภาวิชาชีพบัญชีฯ  จัดงานอบรมสัมมนา “การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป” ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ สุขุมวิท 21 (อโศก) โดยได้รับเกียรติจากคุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นวิทยากรในงานอบรมสัมมนาในครั้งนี้ โดยผู้มีเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 40 ท่าน 
            การจัดงานสัมมนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาที่เป็นผู้ประกอบการเข้าใจหลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและการวางแผนภาษีตามประมวลรัษฎากรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดภาษีหรือลดค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มต่างๆ เนื่องจากการจ่ายชำระภาษีไม่ถูกต้อง

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 10:48:06
 1703
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์