งานอบรมสัมมนาการยื่นแบบ ส.บช. 3 และ ภ.ง.ด.50 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

งานอบรมสัมมนาการยื่นแบบ ส.บช. 3 และ ภ.ง.ด.50 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

            เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร เห็นควรจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร ”การยื่นแบบ ส.บช. 3 และ ภ.ง.ด.50 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ” นี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของกิจการ ในการนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กรมสรรพากรให้เป็นอย่างรัดกุม ถูกต้อง และครบถ้วน

            โดยรับเกียรติจากคุณศุลีพร พลาชีวิน ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ นักตรวจสอบภาษีระดับชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 12:42:37
 1674
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์