พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 1

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 1

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ ที่ผ่านการทดสอบใน “โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ (Train the Trainer) รุ่นที่ 1” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 AB  อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ทำเนียบรุ่น Train theTrainer Click 

โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2560 13:44:50
 2363
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์