อบรม In-House Training หลักสูตร "ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2557" แก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย

อบรม In-House Training หลักสูตร "ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2557" แก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดงานอบรม  In-House Training หลักสูตร "ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2557" เพื่อสรุปเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีผงบังคับใช้ 1 ม.ค.57 ฉบับต่างๆ ให้กับพนักงานสายงานบัญชี บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนาดล รักษาพล นักวิชาการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน

โพสต์เมื่อ :
3 พ.ย. 2560 11:19:11
 4079
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์