สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ทุกฉบับ : สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี รุ่นที่ 2/57

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ทุกฉบับ : สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี รุ่นที่ 2/57

           เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดการอบรมสัมมนา “สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ทุกฉบับ : สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี รุ่นที่ 2/57” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ทุกฉบับให้แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ ให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่จัดทำขึ้นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับหลักการและประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และประธานอนุกรรมการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุติในการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
3 พ.ย. 2560 11:56:31
 4011
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์