สิงคโปร์และกัมพูชาลงนามในสนธิสัญญาภาษีซ้อน

สิงคโปร์และกัมพูชาลงนามในสนธิสัญญาภาษีซ้อน

            เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สิงคโปร์และมาเลเซียได้ลงนามข้อตกลงเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Agreement for the Avoidance of Double Taxation (DTA)) ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการค้าข้ามพรมแดนและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้ได้ให้สัตยาบันในการลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าลิขสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมบริการ และยังรวมถึงบทบัญญัติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านสนธฺสัญญาและข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Download

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 16:27:07
 4291
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์