ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต

“ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการขายรายได้ในอนาคต  (Sale of Future Revenue)” วันอังคารที่ 28  เมษายน พ.ศ. 2558  (เลื่อนจาก 2 เมษายน 2558) เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมิวท 21 Click 

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 13:22:33
 1125
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์