ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Thailand Accounting Challenge

ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Thailand Accounting Challenge

            ผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Thailand Accounting Challenge 2015”  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 07.30 – 16.30 น.  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 AB  อาคารสภาวิชาชีพบัญชี มีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 132 ทีม ทีมละ 3 คน จาก 69 สถาบันทั่วประเทศ  โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้งหมด 10 ทีม จาก 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ทีม , มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ทีม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ทีม , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ทีม , มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ทีม , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ทีม และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ทีม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 30,000 บาท ประกอบด้วย

อาจารย์วศธร         ชุติภิญโญ
นางสาวชวนากร     เฑียรบุญเลิศรัตน์
นายวรธรรม           บวรกีรติโรจน์
นางสาวหนึ่งฤดี      ศิริมาจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 20,000 บาท ประกอบด้วย   

อาจารย์ภัคพงศ์     บุญยเกียรติ
นางสาวธนิดา        วัฒนวารุณ      
นางสาวนีน่า           จารุเธียร
นางสาวปัณณพร    ตันติเวชวุฒิกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 15,000 บาท ประกอบด้วย  

อาจารย์สุนีย์รัตน์     วุฒิจินดานนท์
นางสาวอุรัสยา        แสนไชย
นางสาวธันยธรณ์     ธนกิจลาภอนันต์
นางสาวณัฐกาญ      จิรภิวงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ประกอบด้วย  

อาจารย์ปาริชาต     บุตรวงศ์
นางสาวภัทรพร      ธรรมพันธ์
นางสาวปัณณพร   ฝางแก้ว
นายมงคล           สีหามาตย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5,000 บาท ประกอบด้วย

อาจารย์ฉัตรมงคล    วงศ์รัฐนันท์
นางสาวอนัญญา      อัศวภาณุกุล
นางสาวทรรศิกา      เสนะเปรม
นายศรัณย์             ฉัตรชลอลักษณ์

ซึ่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี จะมีพิธีการมอบถ้วยรางวัลและโล่รางวัลให้แก่ทั้ง 5 ทีม ที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
ประกาศรายชื่อ 30 ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดในรอบคัดเลือก Click

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 13:32:28
 1640
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์