การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 118

การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 118

            การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 118 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสภาวิชาชีพบัญชีในฐานะสมาชิกได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นำโดยคุณประสัณห์  เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี  คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และคุณบุญเลิศ  กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ 
            การประชุม AFA Council Meeting ได้มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกันในการผลักดันและพัฒนาวิชาชีพบัญชี และถือเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากหน่วยงานวิชาชีพบัญชีที่มาจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแบ่งภารกิจให้สมาชิกทุกประเทศร่วมศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
- Task Force 1: To close the gaps between member bodies and to support member bodies to become members of IFAC.
- Task Force 2: To articulate value proposition to AFA member bodies and stakeholders (through brand and thought leadership).
- Task Force 3: For AFA to be recognised as IFAC Acknowledged Accountancy Grouping (AAG).
            โดยประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม Task Force 3 ร่วมกับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน  และออสเตรเลีย ในการร่วมมือกันดำเนินการศึกษา และพัฒนาให้ AFA เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง และเป็นที่ยอมรับของสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (The International Federation of Accountants : IFAC) ต่อไป
โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 14:31:36
 1517
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์