ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Focus group

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Focus group

            ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Focus Group ร่าง TAS41 เรื่องเกษตรกรรม Click และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
      1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม Click
      
2) ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ xx/2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล Click

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 14:52:31
 844
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์