ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 30 (1/2558)  Click

เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้ที่เข้าทดสอบ ครั้งที่ 30(1/2558) ในวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558เวลา 09.30 น.  ถึง 16.50 น. (ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)

ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบได้ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม ถึง วันที่ 4 มิถุนายน  2558

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 14:48:49
 998
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์