ประกาศผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

ประกาศผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

ประกาศผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย 
Diploma in Thai Financial Reporting – DipTFR

            ประกาศผลสอบผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Diploma in Thai Financial Reporting – DipTFR เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 2 คน ดังนี้

  1. นายธเณศ เฮงตระกูลสิน
  2. นางสาวเกษริน แซ่ตัน

สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบในครั้งนี้ และจะแจ้งวัน เวลา มอบประกาศนียบัตรต่อไป

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 14:44:30
 536
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์