ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 2

ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 2

            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศเชิญชวนผู้สอบบัญชีที่มีความสนใจเข้าเป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุนเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุนรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการพัฒนาผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการขยายตัวของกิจการในตลาดทุน ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 2” Click

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 16:31:27
 807
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์