ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD)

            สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้จัดการทดสอบ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง  (Self-Study CPD)  ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 08.30-12.30 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

        - ผู้เข้าทดสอบ                      จำนวน 39 ราย  
        - ผู้ผ่านการทดสอบ                คิดเป็น  97.44%  จากคะแนนร้อยละ 60 ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ
        - ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด          คิดเป็น  91.67%
        - ผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยสุด        คิดเป็น  45.83%

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Click
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะจัดโครงการฯ  ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2558 
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.fap.or.th

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 16:36:35
 934
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์