งานมอบวุฒิบัตรโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 2

งานมอบวุฒิบัตรโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 2

            เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ได้มีพิธีการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ  “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุนรุ่นที่ 2 ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี มากล่าวเปิดพิธีและร่วมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี กับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพัฒนาผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอต่อการขยายตัวของกิจการในตลาดทุน

โพสต์เมื่อ :
8 พ.ย. 2560 13:04:52
 1030
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์