รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ อะไร ทำไม อย่างไร

รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ อะไร ทำไม อย่างไร

            ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยสำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รายงานรูปแบบใหม่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินโดยเฉพาะงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อ่านเพิ่มเติม Click 

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 11:10:03
 7305
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์