สัมมนา เรื่อง “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน”

สัมมนา เรื่อง “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน”

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจนี้ จะเป็นโอกาสและทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

            ในการนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิก และเจ้าของธุรกิจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์ประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 100 บาท และสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ด้านอื่นๆ ได้ 3 ชั่วโมง สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th  ข้อมูลเพิ่มเติม Click 

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 11:14:09
 702
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์