ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

            ขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ส่งกลับแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นมายังสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

  •  ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 Click
  • แบบแสดงความเห็น/ประเด็นขอแก้ไข Click 
โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 16:46:45
 805
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์