เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ ร่าง TFRS 15 และรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ร่าง IFRS 15

เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ ร่าง TFRS 15 และรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ร่าง IFRS 15

เอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ ร่าง TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรีณรงค์เดช

  • เอกสารประกอบการสัมมนา  Click
  • ร่าง TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า Click 
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ร่าง IFRS 15 รายได้จากสัญญากับลูกค้า Click

โพสต์เมื่อ :
10 พ.ย. 2560 16:47:03
 7434
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์