ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 34

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 34

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  34 (2/2559) Click
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ CPA ครั้งที่ 34 (2/2559) Click

กำหนดการทดสอบ :

วันทดสอบ วิชา
วันเสาร์ที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 3กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)
- การสอบบัญชี 1  (ขอบเขตวิชาเดิม)
- การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การสอบบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

**โปรดตรวจสอบหมายเลขห้องสอบล่วงหน้า 3 วันก่อนวันทดสอบแต่ละวิชา

โพสต์เมื่อ :
10 พ.ย. 2560 17:03:04
 2206
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์