การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 122

การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 122

            เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของ ASEAN Federation of Accountants (AFA) นำโดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี  คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการ คุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการ คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ และดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา นักวิชาการด้านต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม  AFA Council Meeting ครั้งที่ 122 ที่ประเทศสิงคโปร์ และงานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง คือ Technical session on Audit Quality และ ACCA ASEAN Conference 2016: Transforming the Face of Accounting and Finance Talent
            AFA* ร่วมกับ CPA Australia จัดงานสัมมนา Technical session on Audit Quality เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพื่อให้สมาชิก AFA ของแต่ละประเทศได้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย และร่วมทำ Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศอาเซียน โดยงานนี้สภาวิชาชีพบัญชี ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่สนใจจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นการเปิดช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการพบปะผู้คนในวิชาชีพเดียวกันที่มาจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในประเทศไทยต่อไป

            ต่อมาในวันที่ 2 สภาวิชาชีพบัญชีได้เข้าร่วมงานสัมมนา ACCA ASEAN Conference 2016 Talent  ซึ่งเป็นงานสัมมนาระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่าพันคนจากทั่วเอเชีย โดยปีนี้ทาง ACCA** ได้จัดงานภายใต้หัวข้อ Transforming the Face of Accounting and Finance

            ในวันเดียวกัน ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants)  ได้เรียนเชิญนายกสภาวิชาชีพบัญชีร่วมเป็นวิทยากรช่วงเสวนา ในหัวข้อ “Financial Services sector -What does the Future hold for Professional Accountants ?” ร่วมกับ Lindawati Gani, Professor, University Indonesia, Faculty of Economics and Business, Indonesia และ Japheth Katto, Consultant, Corporate governance and financial services regulation โดยมี Grant Torrens, Business Director, Hays Singapore เป็นผู้ดำเนินการเสวนา การเสวนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่างๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่ออนาคตของวิชาชีพบัญชีในสายงานการเงิน ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ การรับฟังมุมมองที่หลากหลายนอกจากจะทำให้เกิดความเข้าใจแล้ว ก็ยังทำให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาบุคลากรรวมถึงกำหนดทิศทางการทำงานได้อีกด้วย

            และในวันสุดท้าย นายกสภาวิชาชีพบัญชีและผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 122 ณ  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพบัญชี 10 ประเทศอาเซียน ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกันในการผลักดันและพัฒนาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งถือเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากหน่วยงานวิชาชีพบัญชีที่มาจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นการประชุมยังครอบคลุมการหารือในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารกิจการภายในของ AFA การวางแผน Strategic Plan ในการดำเนินงานของปี 2559 - 2562 รวมทั้งยังมีการปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ เพื่อดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น International Federation of Accountants (IFAC)  World Bank เป็นต้น

* AFA (ASEAN Federation of Accountants) คือ การร่วมกลุ่มของประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการผลักดันและพัฒนาวิชาชีพบัญชี
** ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) คือ องค์กรวิชาชีพบัญชีระดับสากลที่มีสมาชิกมากกว่า 400,000 คนทั่วโลก

โพสต์เมื่อ :
11 พ.ย. 2560 8:47:57
 1843
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์