เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา Focus group เกี่ยวกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา Focus group เกี่ยวกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

           เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา Focus group เกี่ยวกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ (สำหรับกิจการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง1601 อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click
โพสต์เมื่อ :
12 พ.ย. 2560 9:06:59
 1661
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์