การรายงานเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่อง (Auditor Reporting on Going Concern)

การรายงานเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่อง (Auditor Reporting on Going Concern)

            วรรคการดำเนินงานต่อเนื่องได้แสดงแยกต่างหากในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อจากวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นเมื่อกิจการมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และในรายงานของผู้สอบบัญชียังเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี แสดงว่าเป็นเรื่องที่ถูกพิจารณาว่าต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น ดังนั้น สมพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) จึงได้จัดทำเอกสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องไว้ ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Auditor Reporting on Going Concern  Click 

โพสต์เมื่อ :
12 พ.ย. 2560 11:35:45
 8950
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์